TipPeelenMaas TipPeelenMaas TipPeelenMaas TipPeelenMaas

Uw mening over Peel en Maas Aanmelden

Onderzoek en participatie

Maatschappelijke vraagstukken 

Hoe denken de inwoners over het afvalbeleid? En waar moeten nieuwe woningen gebouwd worden volgens de inwoners? Dit zijn voorbeelden van maatschappelijke vraagstukken die kunnen spelen in de gemeente Peel en Maas. Door inwoners te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken die spelen in de gemeente, kunnen weloverwogen keuzes gemaakt worden en kan beleid opgesteld worden, waarbij de stem van de inwoner wordt gehoord.  

 

TipPeelenMaas

TipPeelenMaas is een raadgevend burgerpanel, waar inwoners hun ideeën delen over actuele onderwerpen in hun directe leefomgeving. De betrokken inwoners geven anoniem raad en adviezen, via periodiek toegestuurde digitale vragenlijsten. Hierdoor weet men wat er speelt in de lokale samenleving. Ben je benieuwd hoe de inwoners van de gemeente Peel en Maas aankijken tegen een op te stellen beleidsstuk/een bepaald maatschappelijk vraagstuk? Dan is TipPeelenMaas bij uitstek de geschikte manier om de inwoners van de gemeente te betrekken en ze te laten participeren in het proces.  

 

Alle inwoners van 16 jaar en ouder uit de gemeente Peel en Maas kunnen deelnemen aan TipPeelenMaas. TipPeelenMaas is onderdeel van Invior. Invior heeft in iedere gemeente in Nederland een Tip-Burgerpanel.  

 

Onze missie 

Invior gelooft in een gemeenschap, waar continu aandacht is voor een beter woon- en leefklimaat. Hierbij gelden twee basisprincipes: 

 

  1. We willen iedereen laten meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken. Invior gelooft in de gemeenschap, waarbij de gemeenschap bestaat uit meerdere belanghebbende partijen, waaronder (lokale) overheden en inwoners. 
  2. We vragen raad om de gemeenschap mooier of beter te maken via raadplegingen. We werken waarderend en opbouwend om het beste resultaat te bereiken. 

 

Bovenstaande doen we onder andere aan de hand van onze eigen Tip-Burgerpanels, zoals TipPeelenMaas. Wij leveren data gedreven inzichten met impact. We kunnen deze opgehaalde inzichten ook vertalen naar input voor een gedragen beleidsadvies. Waarbij we kunnen helpen met het implementeren van dit advies in uw organisatie. Niet voor niets is Invior de partner in participatie.    

 

Samen denken en praten om de gemeenschap mooier te maken!

 

Invior-aanpak

Bovenstaande doen we onder andere aan de hand van onze eigen Tip-Burgerpanels, zoals TipPeelenMaas. Wij leveren data gedreven inzichten met impact. We kunnen deze opgehaalde inzichten (Inzichten) ook vertalen naar input voor een gedragen beleidsadvies (Visie). Waarbij we kunnen helpen met het implementeren van dit advies in uw organisatie (Organisatie). Niet voor niets is Invior de partner in participatie. 

 

Elke stem telt (Inzicht), elke opgehaalde oplossing verbindt (Visie) en elke actie transformeert (Organisatie). Juist dit samenspel maakt de gewenste impact.

 

Meer weten? 

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Wij zijn benieuwd naar jouw kant van het verhaal en de vraagstukken waar jouw organisatie tegenaan loopt. Neem contact met ons op via 085 486 01 00, advies@invior.nl of bekijk onze website: www.invior.nl