TipPeelenMaas TipPeelenMaas TipPeelenMaas TipPeelenMaas

Uw mening over Peel en Maas Aanmelden

17-07-2019

Asbest

Publieke raadpleging onder de inwoners van Peel en Maas over asbest

Horst, 17 juli 2019

Asbest in de gemeente Peel en Maas
Onlangs stelde de tweede kamer het verbod op asbestdaken uit. Per 1 januari 2028 moet alle asbest van de daken zijn verwijderd. Gemeente Peel en Maas telt ruim een miljoen vierkante meter dak met asbesthoudende golfplaten. Deze asbestdaken liggen op huizen, schuurtjes en bedrijfsgebouwen. Onderzoeksbureau Toponderzoek vroeg de deelnemers van TipPeelenMaas naar dit onderwerp.

Uit het onderzoek blijkt dat een op de tien respondenten (10%) het asbest al heeft verwijderd, 17% geeft aan dat er nu nog asbest op de daken ligt. Daarentegen ligt bij zes op de tien respondenten (62%) geen dak met asbest op hun huis, schuur of bedrijfsgebouw; 11% van de respondenten weet niet of ze asbest op hun dak hebben liggen. 

Stimulering vanuit gemeente
In de vergadering van het college van B&W is een voorstel m.b.t. een asbestregeling aan de orde geweest. Het college heeft niet ingestemd met een asbestregeling, maar gaat een bredere regeling onderzoeken waarbij rekening wordt gehouden met meerdere ontwikkelingen.

Over de stelling ‘Het is goed dat de gemeente Peel en Maas haar inwoners stimuleert om asbest te saneren’ is men duidelijk, 66% van de respondenten is het (zeer) eens met de stelling. Slechts 15% van de respondenten is het (zeer) oneens met de stelling. Een voorstander van de stelling heeft gebruik gemaakt om een extra toelichting te geven, te citeren: “Zonder stimulans is de kans klein dat mensen de asbest laten verwijderen.”

Dat respondenten hier graag over meepraten blijkt uit de deelname van 86 respondenten. Echter zijn de resultaten indicatief en nog niet representatief.

Benieuwd of de respondenten zouden pleiten voor een subsidie of een lening? Of juist gaan voor geen stimulering vanuit de gemeente? Lees hier de volledige rapportage

Alle onderzoeken van TipPeelenMaas zijn te lezen op www.tippeelenmaas.nl

Wilt u over de volgende raadpleging van Peel en Maas ook meepraten en meedenken? Meld u hier aan voor TipPeelenMaas. 


Download resultaten